Hvem er jeg?

La meg få introdusere meg selv

Arne Elvestuen

Trenger du bistand i en erstatningssak etter yrkes-, trafikk-, pasientskade, forsikringsrett eller skade på en gjenstand? Jeg har spesialkompetanse og mer enn 35-års erfaring med slike type saker. 

Jeg bistår klienter over hele landet og kan tilby «no cure no pay». Om det er av interesse tilbyr jeg gratis vurdering av din sak. Ta kontakt med meg for en nærmere avtale.

Hva trenger du hjelp med?

Jeg har spesialisert meg innenfor forsikring, personskade, trygd og stønader

Forsikring

Etter forsikringsavtaleloven, og etter selve forsikringsavtalen med forsikringsvilkår, har man som forsikringstaker mange rettigheter. Det er ofte slik at forsikringsselskapene markedsfører seg slik at de ordner opp i hva det måtte være og når ulykken skjer dekker de seg bak vilkår med liten skrift.

Personskade

Som advokat innen personskade bistår jeg med at skadelidte mottar erstatning for sitt økonomiske tap på grunn av skaden. En bistandsadvokat koster deg som regel ikke noe, fordi staten betaler advokatens honorar for saken

Trygd og stønader

Har du mottatt vedtak fra NAV, der NAV vedtar avslag på din søknad? NAV foretar ofte feil bevisvurdering og feil lovanvendelse, som vil medføre at du har mottatt et uriktig vedtak. Et uriktig vedtak fra NAV kan påklages innen den frist som fremgår av vedtaket. Klageinstansen vil, etter at klagen er mottatt, avsi et nytt vedtak i saken i samsvar med folketrygdloven og forvaltningsloven.

Trenger du en vurdering av din case?

Besøk meg eller bruk kontaktskjemaet under. Jeg møter klienter etter avtale vederlagsfritt.

Kontaktskjema

Takk for din henvendelse! Jeg tar kontakt snarest.

Oida! Noe gikk galt. Prøv gjerne igjen.